******У  2016-2017 н.р. казначеєм батьківського комітету

Житницької ЗОШ І-ІІІ ступенів було:

Зібрано - 2800,00 грн.

Залишок із 2015-2016 н.р. - 105 грн.

Разом коштів - 2905,00 грн.

 Придбано:

 

1.Термопара, кран  -474. 00 грн.

2.Будівельні матеріали - 514.00 грн.

3.Канц.товари - 602.50 грн.

4.Новорічні подарунки, цукерки - 515. 25 грн.

5. Крейда- 85.00  грн.

6. Прапор-120.00  грн.

7. Пісок- 100.00 грн.

8. Цемент - 360.00 грн.

 

Разом використано  коштів  на 05.09.2017 - 2770,75 грн.

 

Залишок- 134,25

 

 

 

Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога за  вересень- грудень 2017 року:

 

1.Допомога товарами від Ничипоренка В.М.:

1.Стільці деревяні-4 шт.

2.Столи -2 шт.

3.Стільці - 7 шт.

 

2.Допомога від виконкому сільської ради с.Житники:

Огорожа  бетонна: 150 секцій -75000грн.

 

3.Продукти харчування а.ф."Злагода":

1.Крупа ячмінна-5 кг.

2.Макарони - 5 кг.

3.Пшоно -5 кг.

4. Мука - 50 кг.

 

 

КОШТОРИС НА 2017 рік

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
04.12.2015 № 1118)

 

 

 

         
 

Затверджений у сумі Один мiльйон дев`ятсот тридцять п`ять тисяч триста сорок чотири гривнi 00 копiйок  1935344 грн.

 

 

 

 

(сума словами і цифрами)

 

 

Начальник відділу освіти

 

 

(посада)                     

 

 

 

 

В.І.Бродовенко

 

 

(підпис)

(ініціали і прізвище)

 

 

1 листопада 2017 року

   
 

(число, місяць, рік)

 

М.П.

         

 КОШТОРИС
на 2017 рік

 

  Житницька ЗОШ

 

(код за ЄДРПОУ та найменування  бюджетної установи)

 

с. Житники, Жашківський район , Черкаська обл.

 

(найменування міста, району, області)

 

Вид бюджету  МІСЦЕВИЙ

 

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету  10  Орган* з питань освіти і науки, молоді та спорту

 

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 

 

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*    1011020  Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами)

 

         

 

       

(грн.)

 

Найменування

Код

Усього на рік

РАЗОМ

 

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

1

2

3

4

5

 

НАДХОДЖЕННЯ - усього

х

1 935 344,00

-

1 935 344,00

 

Надходження коштів із загального фонду бюджету

х

1 935 344,00

х

1 935 344,00

 

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:

х

-

-

-

 

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

25010000

х

-

-

 

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

 

-

-

-

 

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

х

-

-

 

(розписати за підгрупами)

 

 

-

-

 

інші надходження, у тому числі:

 

х

-

-

 

інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)

 

х

-

-

 

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету  за типом боргового зобов'язання)

 

х

-

-

 

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)

 

х

 

 

 

 

х

**

**

 

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

х

1 935 344,00

-

1 935 344,00

 

Поточні видатки

2000

1 935 344,00

-

1 935 344,00

 

Оплата праці

2110

1 389 430,00

-

1 389 430,00

 

Заробітна плата

2111

1 389 430,00

-

1 389 430,00

 

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

-

-

-

 

Нарахування на оплату праці

2120

304 531,00

-

304 531,00

 

Використання товарів і послуг

2200

234 252,00

-

234 252,00

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

24 615,00

-

24 615,00

 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

100,00

-

100,00

 

Продукти харчування

2230

41 730,00

-

41 730,00

 

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

6 837,00

-

6 837,00

 

Видатки на відрядження

2250

1 690,00

-

1 690,00

 

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

-

-

-

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

158 716,00

-

158 716,00

 

Оплата теплопостачання

2271

-

-

-

 

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

-

-

-

 

Оплата електроенергії

2273

12 677,00

-

12 677,00

 

Оплата природного газу

2274

146 039,00

-

146 039,00

 

Оплата інших енергоносіїв

2275

-

-

-

 

Оплата енергосервісу

2276

-

-

-

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

564,00

-

564,00

 

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

-

-

-

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

564,00

-

564,00

 

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

-

-

-

 

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

-

-

-

 

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

-

-

-

 

Поточні трансферти

2600

-

-

-

 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

-

-

-

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

-

-

-

 

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

-

-

-

 

Соціальне забезпечення

2700

-

-

-

 

Виплата пенсій і допомоги

2710

-

-

-

 

Стипендії

2720

-

-

-

 

Інші виплати населенню

2730

-

-

-

 

Інші поточні видатки

2800

7 131,00

 

7 131,00

 

Капітальні видатки

3000

-

-

-

 

Придбання основного капіталу

3100

-

-

-

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

-

-

-

 

Капітальне будівництво (придбання)

3120

-

-

-

 

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

-

-

-

 

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

-

-

-

 

Капітальний ремонт

3130

-

-

-

 

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

-

-

-

 

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

-

-

-

 

Реконструкція та реставрація

3140

-

-

-

 

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

-

-

-

 

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

-

-

-

 

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143

-

-

-

 

Створення державних запасів і резервів

3150

-

-

-

 

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

-

-

-

 

Капітальні трансферти

3200

-

-

-

 

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

-

-

-

 

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

-

-

-

 

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

 

 

 

 

Капітальні трансферти населенню

3240

-

-

-

 

Надання внутрішніх кредитів 

4110

-

-

 

 

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 

4111

-

-

-

 

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 

4112

-

-

-

 

Надання інших внутрішніх кредитів 

4113

-

-

-

 

Надання зовнішніх кредитів 

4210

-

-

-

 

Нерозподілені видатки

9000

-

-

-

 

         

 

Керівник

 

 

Л.Д.Висунько

 

 

(підпис)

 

(ініціали і прізвище)

 

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

 

 

Т.С.Бухенська

 

 

(підпис)

 

(ініціали і прізвище)

 

1 листопада 2017 року

     

 

(число, місяць, рік)

       

М.П.***

       
               

 

 

ФАКТИЧНІ  ВИДАТКИ ЗА 10 місяців

Назва школи

вчит2111

вчит2120

тех2111

тех2120

2111

Житницька ЗОШ

810684,89

176653,49

233842,26

51044,98

1044527,15

2120

2210

2220

2230

2240

2271

2272

 

227698,47

17457,76

0

32308,46

2424,56

0

0

 

                         

 

2273

2274

2275

2250

2282

2800

Разом

8996,83

79068,11

0

334

564

7130,89

1420510,23

 

 

Контакт

 САЙТ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ 

 ЖИТНИЦЬККОГО ЗЗСО              І-ІІІ ступенів

https://jitniki-shkola-biblioteka.jimdo.com/