«Один із секретів педагогічної творчості і полягає в тому, щоб пробудити в учителів інтерес до пошуку, до аналізу власної роботи. Хто намагається розібратися в хорошому і поганому на своїх уроках, у своїх взаємовідносинах з вихованцями, той уже досяг половину успіху».

В. О. Сухомлинський

 

Кожен має дар – і ми всі потребуємо його реалізації! 
Любити дитину такою, якою вона є, вірити в дитину,
 в її можливості –
кредо  вчителя нашої школи.

 

МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА ,НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕКТИВ

ЖИТНИЦЬКОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ:

 

«Сучасний урок, як система    самовдосконалення вчителя»

Основні завдання:

-         підвищення якості навчання шляхом спільного пошуку;

-         вдосконалення педагогічної майстерності вчителів;

-         створення умов для формування творчої особистості, здорової людини з незалежним високорозвиненим розумом, яка швидко розуміє свої громадські обов’язки і реалізує в життя свою незалежну думку;

-         задоволення потреб в здобутті школярами загальної середньої освіти на рівні державних стандартів, виявлення і максимальний розвиток позитивних задатків у пізнавальній, емоційній, естетичній сферах для творення соціокультурного простору;

-         допомога молоді зорієнтуватися в суспільному вирі подій, соціальних, економічних, інформаційних явищ, у самостійному виборі власного професійного і життєвого шляху.

СТРУКТУРА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

ЖИТНИЦЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ

ПРОБЛЕМА ,НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ 

 

«Вдосконалення форм і методів організації уроків природничо-математичних наук через урізноманітнення особистісно орієнтованої системи навчання, застосування передових технологій для розвитку творчої особистості кожного учня»

 

Мета методоб’єднанння вчителів природничо-математичних наук:

-          забезпечення безперервного удосконалення якості викладання, підвищення рівня проведення уроків;

-          впровадження інноваційних технологій навчання, використання найбільш доцільних форм і методів навчання;

-          розвиток творчих здібностей учнів для успішного оволодіння іншими освітніми галузями знань і забезпечення неперервної освіти;

-          створення оптимальних умов для розвитку та самореалізації учні;

-          формування бажання і уміння вчитись;

-          виховання потреб до навчання упродовж усього життя, свідомого ставлення до навчальної праці;

-          інтелектуальний розвиток учнів, виховання позитивних рис характеру.


 

 

 

 
 

ПРОБЛЕМА ,НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ

Поки живе мова – житиме й народ, як національність ...

От чому мова завжди має таку велику вагу в національному рухові,

От чому ставлять її на перше почесне місце серед головних наших питань.
Іван Огієнко‎

 

«Застосування    новітніх   технологій    як   один  із  шляхів   підвищення   

 ефективності   уроків  суспільно-гуманітарного   циклу   та формування громадянської активності учнів».

 

Мета методоб’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу

     - Виробити інтелектуальне ставлення до життя, інтерес до пізнання розвивати проблемне бачення світу і ставлення до нього;

-        Вивчення та узагальнення кращого педагогічного досвіду;

-        Систематично проводити моніторинги навчальних досягнень учнів з предметів;

-         Розробляти та виготовляти дидактичні та роздавальний матеріал;

-         Формувати комп'ютерну грамотність вчителів;

-        Кожному вчителю працювати над виробленням особистого творчого почерку, створювати свою систему роботи.

 

 

 

 

ПРОБЛЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

 

«Удосконалення уроку, як засобу розвитку творчої особистості вчителя і учня»

 

Мета методоб’єднання вчителів природничо-математичних наук:

-        пізнавати, діяти, спілкуватися, жити;

-        максимально ураховувати індивідуальні здібності учнів;

-        всебічно розвивати юну особистість;

-        розкриття творчих здібностей учнів;

-        розвиток творчих здібностей учнів початкових класів;

-        активне використання нових педагогічних технологій, ППД;

-        виховання і навчання природних задатків молодшого школяра;

-        формування свідомої, активної особистості та громадянина.

 
 

 

 

Контакт

 САЙТ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ 

 ЖИТНИЦЬККОГО ЗЗСО              І-ІІІ ступенів

https://jitniki-shkola-biblioteka.jimdo.com/