Книга – одне з найбільших чудес, створених людиною. З тих пір, як люди навчилися писати, всю свою мудрість вони довіряли книгам. Перед нами - "найзнаменитіші" пам'ятки нашої духовної культури, справжні витвори мистецтва.

Ізборник Святослава –  одна з найдавніших писемних пам'яток давньослов'янської мови на теренах України-Русі. В ньому містяться  статті різного змісту — релігійного, побутового, повчального, літературного тощо. Списаний він, імовірно, в Києві, для князя  Святослава з відповідного староболгарського збірника, що  становив переклад з грецького оригіналу для болгарського царя Симеона. Зберігається пам'ятка в Державному історичному музеї в Москві. Видавалася в 1880 р

Києво-Печерський патерик –  збірка оповідань про ченців Києво-Печерського монастиря, заснованого в середині XI ст. Патерик складений в XIII столітті на основі листування єпископа Володимиро-Суздальського Симона і ченця Печерського монастиря Полікарпа. Чудова літературна форма і цікавість оповідань Патерика обумовили його незмінну популярність у читачів аж до XVIII ст.

Острозька Біблія - визначна пам’ятка книгодрукування в Україні, перше повне видання канонічного біблійного тексту церковнослов’янською мовою. Повна назва книжки  – «Библіа, сиріч книги Ветхаго и Новаго Завіта по языку словенску» . Надрукована  впродовж 1580–1581 рр. у власному маєтку відомого українського магната та політичного діяча князя Василя Костянтина Острозького Острозі (тепер м. Острог Рівненської обл.) у спеціально організованій для випуску Біблії друкарні. Для друкування Біблії був запрошений український першодрукар Іван Федоров (Федорович) (р. н. – 1583). Це останнє відоме видання славетного друкаря.

Пересопницьке Євангеліє - визначна рукописна пам'ятка староукраїнської мови та мистецтва XVI століття. Один із перших українських перекладів канонічного тексту четвероєвангелія. Ця книга заслужено вважається символом української нації. Важливим аспектом цінності книги є художнє оформлення. Вага пам'ятки - 9 кг 300 г.

Контакт

 САЙТ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ 

 ЖИТНИЦЬККОГО ЗЗСО              І-ІІІ ступенів

https://jitniki-shkola-biblioteka.jimdo.com/